انجمن صنفی کارفرمایی CNG کشور با همکاری آزمایشگاه مرجع کالیبراسیون پویندگان بهبود کیفیت برگزار می کند

دوره آنلاین اصول کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری در جایگاه های CNG

سرفصل این دوره شامل:

  • اصول فنی کالیبراسیون درست تجهیزات در ایستگاه های CNG
  • منافع اقتصادی ناشی از کالیبراسیون اصولی در جایگاه های CNG
  • استفاده عملیاتی از گواهینامه‌های کالیبراسیون


امکانات آموزش آنلاین اختصاصی شرکت پویندگان بهبود کیفیت بر بستر پلاتفرم Skyroom بدین شرح است:

  • امکان ارتباط و پرسش و پاسخ دوطرفه با مدرس
  • امکان ارسال و دریافت نظرات، فایل، فیلم و مستندات مرتبط
  • امکان ورود با لینک اختصاصی برای هر شرکت کننده

هزینه دوره ۱۲۰/۰۰۰ تومان
ثبت نام برای اعضاء رسمی انجمن صنفی CNG رایگان


زمان برگزاری دوره:

۱۳ اسفند ماه ۱۳۹۹ – از ساعت ۱۵ تا ۱۹ عصر