درصورتی که باتری ضعیف شده باشد، در زمستان ضعف خود را نشان می‌دهد و در روشن کردن خودرو عاجز می‌شود. یکی از راه‌ها در اینگونه مواقع هول دادن خودرو است که با توجه به داشتن تسمه تایم در خودرو‌های امروزی، این کار توصیه نمی‌شود؛ چرا که ممکن است تسمه تایم در اثر لگد‌های ناگهانی ناشی از رها کردن کلاچ برای روشن‌شدن خودرو، تاب مقاومت نداشته باشد و پاره شود و یا اصلا از تنظیم خارج شود.

راه دیگری که وجود دارد استفاده از کابل اتصال باتری به باتری است تا با استفاده از یک خودرو دیگر، اتومبیل مانده در راه را روشن کنیم.

برای این کار باید به چند نکته مهم دقت کنیم که معمولا توسط کمتر کسی رعایت می‌شود:

1- خودروی امداد‌رسان را در کنار یا روبروی خودروی مشکل‌دار پارک کنید، به گونه‌ای که برای طول کابل کافی باشد.

2- سوئیچ هر دو خودرو را ببندید.
Sayalco@
3- قطب‌های باتری را شناسایی کنید، معمولا دو قطب مثبت و منفی بر روی باتری درج شده است. در غیر اینصورت به ضخامت و رنگ کابل‌ها توجه کنید. کابل قرمز رنگ برای قطب مثبت و کابل مشکی رنگ برای قطب منفی بکار می‌رود و معمولا ضخامت کابل مثبت از منفی بیشتر است.

4- یک قسمت فلزی برای اتصال کابل منفی در خودروی مشکل‌دار مشخص کنید. این قسمت می‌‌تواند، پیشرانه یا یک قسمت فلزی ترجیحا بدون رنگ باشد.

5- ابتدا یک سمت کابل مثبت قرمز رنگ را به قطب مثبت باتری دشارژ شده و سمت دیگر را به قطب مثبت باتری سالم متصل کنید.

6- کابل منفی مشکی رنگ را به قطب منفی باتری سالم متصل کنید.

7- سمت دیگر کابل مشکی رنگ را ، بر روی قسمتی از بدنه‌ی فلزی یا موتور ماشین دشارژ شده است متصل کنید
اکثر افراد این کابل را به قطب منفی باتری دشارژ شده متصل می‌کنند، که احتمال خرابی ECU را به دنبال خواهد داشت.

8- اتصالات به درستی انجام شده، حالا خودروی سالم را استارت بزنید و بعد از دو دقیقه و بدون خارج کردن کابل‌ها، خودروی دشارژ شده را استارت بزنید.

پس از روشن شد
کابل مشکی را از اتصال بدنه‌ی خودروی معیوب خارج کنید.
سمت دیگر کابل مشکی را از خودروی سالم باز کنید.
اتصال کابل قرمز را از خودروی سالم خارج کنید.
اتصال کابل قرمز را از خودروی معیوب خارج کنید.

  •  قبل از استارت زدن به موتور خودرو خاموش، بهتر است تا باتری آن توسط خودرو دیگر که حتما روشن باشد، چند دقیقه با کمک کابل اتصال شارژ شود تا از ایجاد بار ناگهانی روی دینام خودرو روشن و آسیب رسیدن به آن جلوگیری شود.

  • دقت شود که قطب‌های باتری‌ها به درستی به هم متصل شوند. سپس بعد از استارت زدن خودرو خراب، به محض روشن شدن آن سریعا کابل‌ها جدا شوند؛ چرا که در صورتی که کابل‌ها متصل باشند ممکن است به خاطر تفاوت در میزان شارژ دینام‌ها، تداخل آمپر به وجود آید و باعث خرابی قسمت‌های برقی خودرو‌ها شود.

 Sayalco@
 www.Sayalco.com

باتری باتری #باتری #باتری