post

ادونسر چیست و چه تاثیری در خودروی گازسوز دارد

ادونسر (پیش انداز جرقه): ای سی یو (ECU) زاویه جرقه را کنترل می کند که این زاویه در حالت سوخت بنزین و گاز تفاوت دارد. اما این زاویه بر اساس بنزین تنظیم گردیده که زمان صحیح جرقه در کارکرد موتور اهمیت بسزایی دارد. احتراق خیلی دیر مساوی است با افزایش آلودگی هیدروکربنها و احتراق زود هنگام مساوی است با افزایش آلودگی NOxها.

با توجه به ماهیت سوخت بنزین و گاز سـرعت شعله در مخلوط هوا و گاز کمتر از مخلوط هوا و بنزین است . به همین دلیل برای احتراق کامل در موتور گازسوز، زمان بیشتری نسبت به موتور بنزینی لازم است. بنابرایـن مـی بایسـت احـتراق در سیلندر زودتر اتفاق بیافتد. به همین منظور زاویه جرقه موتور به میزان ۷ الی۱۸ درجه(بسته به نوع خودرو) نسبت به موتور بنزینی در شرایط مشابه پیش انداخته می شود.
ادونسر موجب کاهش آلودگی و مصرف سوخت و تأثیر مثبتی بر شتاب خودرو دارد.
Sayalco@

5 thoughts on “ادونسر چیست و چه تاثیری در خودروی گازسوز دارد

  1. روآ دو گانه سوز با خطای سنسور دور موتور اشکال در عملکرد داریم سنسور تعویض شده همچنان خطا ، ایسیو تعویض شده همچنان خطا سیم کشی تست شده همچنان آیا میتونه اشکال از ادونسر باشه سنسور میل سوپاپ هم تست شده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *