فرم نظرسنجي مشتريان جایگاه CNG

مشتريان گرامي

   ازآنجائيكه شرکت سیال سامانه اندیشه ، براي نظرات مشتريان خود اهميت خاصي قائل است ،‌ مايليم نظراتتان را در مورد خدمات اين شركت بدانيم ،‌ ما معتقـديم  با عمل كردن به پيشنهادات و انتقادات سازنده شما بيش از پيش درجهت رضايت مشتريان خود حركت خواهيم نمود.