post

تقدیر اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی از مدیرعامل سیال سامانه اندیشه به عنوان کارآفرین نمونه

تقدیر اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی از مدیرعامل سیال سامانه اندیشه به عنوان کارآفرین نمونه

بهبود داداش زاده

تقدیر اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی

رضایت نامه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی از عملکرد شرکت سیال سامانه اندیشه

رضایت نامه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی از عملکرد شرکت سیال سامانه اندیشه