post

چهار وظیفه مهم استپر موتور و علائم خرابی آن

استپر موتور چهار وظیفه مهم دارد :

  1.  روشن نگه داشتن خودرو در حال دور آرام

  2.  در هنگام کولر روشن با افزایش مقداری گاز از افت قدرت موتور جلوگیری به عمل می آورد .

  3.  نقش ساسات را در خودرو دارد

  4.  حفظ تعادل دور موتور در صورت استفاده از لوازم برقی

Sayalco@
اگر استپر موتور خراب شود به طور خلاصه با چهار حالت که در ذیل بیان شده است مواجه می شویم :

  1.  دور بالای موتور بعد از روشن شدن

  2.  خاموش شدن خودرو در هنگام رها کردن ناگهانی پدال گاز

  3.  کاهش دور موتور در هنگام کولر روشن

  4.  عدم پایداری دور موتور .

در نهایت خرابی آن باید توسط دیاگ تایید شود.

استپر موتور روی هوزینگ دریچه گاز قرار دارد.

استپر موتور یک موتور الکتریکی است هیچ گاه آن را با حلال هایی مانند بنزین تمیز نکنید حتی اجازه این کار را به مکانیک ندهید.

از شستشوی بی دلیل این قطعه پرهیز کنید

Sayalco@
www.Sayalco.com

#استپرموتور #استپرموتور #استپرموتور #استپرموتور 

اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا