فرم نظرسنجی مشتریان جایگاه CNG

مشتریان گرامی

   ازآنجائیکه شرکت سیال سامانه اندیشه ، برای نظرات مشتریان خود اهمیت خاصی قائل است ،‌ مایلیم نظراتتان را در مورد خدمات این شرکت بدانیم ،‌ ما معتقـدیم  با عمل کردن به پیشنهادات و انتقادات سازنده شما بیش از پیش درجهت رضایت مشتریان خود حرکت خواهیم نمود.